', 113:'Investorcenter Uckermark', 116:'03332 538911', website:'Regionalmarke Uckermark'}; Regionalmarke UCKERMARK - Eine Region, eine Marke - Gospodarka
Navigation
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Gospodarka

Wysoko rozwinięty przemysł chemiczny i papierowy, rolnictwo, gospodarka leśna i ochrona środowiska.

Region Uckermark jest położony centralnie między rozwijającymi się miastami Berlinem i Szczecinem. Jest on atrakcyjnym regionem dla inwestycji w przemyśle, przemyśle przetwórczym, rzemiośle i handlu, ale przede wszystkim w rzemiośle przetwórczym.
Nowe ukierunkowanie środków wsparcia finansowego dla przemysłu Brandenburgii jest dla regionu dużą szansą.
Polityka gospodarcza Brandeburgii realizowana w myśl hasła „Wspierać silnych” stawia na rozwój istniejącego potencjału i dalszy rozwój kompetencji branżowych.

Spośród 16 gałęzi przemysłu rozwijających się w Brandenburgii aż 9 z nich znajduje się w regionie Uckermark. Należą do nich: przemysł spożywczy, gospodarka energetyczna/ technologia energetyczna, przetwórstwo drewna, logistyka, produkcja metalu, przetwórstwo i obróbka metalu/ mechatronika, przemysł naftowy i biopaliwowy, tworzywa sztuczne/ chemia, papier i turystyka. Możliwy jest zatem dalszy rozwój gospodarczy regionu, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, rozbudowanie kompetencji branżowych, zwiększenie myśli nowatorskiej i kontynuacja zmian strukturalnych.

Następnym pozytywnym zjawiskiem dla regionu jest obecność prężnego ośrodka przemysłowego Schwedt nad Odrą, obszaru mającego dodatni wpływ na rozwój innych ośrodków i branż. Schwedt nad Odrą przyczynia się do uatrakcyjnienia regionu w oczach przedsiębiorców.

Rozwój gospodarczy skoncentrował się w trzech miejscach: Schwedt nad Odrą, Prenzlau i Templinie. Istnieje duża liczba terenów oraz budynków przemysłowych i obszarów pod działalność gospodarczą. W strukturze gospodarczej przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa.
Cztery przedsiębiorstwa należą do 100 największych pracodawców kraju związkowego Brandenburgia.

Unsere Markenpartner

Karte UCKERMARKNewsletter


Produkty regionalne


PremiumPartner

Landkreis UCKERMARK

Sparkasse UCKERMARK

Tourismus Marketing UCKERMARK

Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH